IECOS, s.r.o.

Závodníkova 47
949 01 Lužianky

IČO45299781
DIČ2022943945
IČ DPH SK2022943945  podľa §4

JÓD JE NEVYHNUTNÝ

PRE TVORBU HORMÓNOV ŠTÍTNEJ ŽĽAZY ZODPOVEDNÝCH ZA:

metabolizmus všetkých živín a minerálov
správnu energetickú premenu
kontrolu rastu
rozvoj organizmu
výkonnosť imunitného systému
odolnosť voči stresu
fyzickú výkonnosť
duševnú rovnováhu
vysoký intelekt
reprodukčnú schopnosť
kvalitu a dľžku života

OBJEDNAŤ

JÓD JE NEVYHNUTNÝ

pre tvorbu hormónov štítnej žľazy zodpovedných za metabolizmus všetkých živín, mInerálov A SPRÁVNE FUNGOVANIE ORGANIZMU