PATENTOVÁ LISTINA

č. 280314 09. 12. 1999
č. 258401 03. 11. 2006
č. 288349 02. 02. 2016

OSVEDČENIE O ZÁPISE OCHRANNEJ ZNÁMKY

č. 228884 15. 12. 2010
č. 228885 15. 12. 2010
č. 228982 16. 12. 2010

OSVEDČENIE O ZÁPISE ÚŽITKOVÉHO VZORU

č. 3040 20. 09. 2001
č. 3633 13. 08. 2003
č. 3588 18. 06. 2003
č. 3626 23. 07. 2003
č. 3836 11. 05. 2004
č. 3913 08. 07. 2004
č. 6690 17. 01. 2014

Environmentálny jódový deficit a s ním spojené problémy

TURIANICA, I. a kolektív, Nitra 2007
ISBN 9788088943242

2000 Outstanding Scientists 2010

Cambridgeshire, Melrose Press Ltd 2010

ISBN 9781903986349

0
PATENTOVÁ FORMULA OD ROKU
0
PATENTOVÉ LISTINY
0
OCHRANNÉ ZNÁMKY
0
ÚŽITKOVÉ VZORY